Algemeen

Voortgangsbijeenkomst Graafschapsfeesten Horn


Alle mensen die geïnteresseerd zijn in de voortgang van de Graafschapsfeesten in Horn zijn van harte welkom op woensdag 28 februari om 20.00 uur in de Abdij in Horn.
Opgave vooraf is niet nodig. Er is vrije inloop.
Denk en doe mee want het is een feest voor en door de inwoners van Horn.
Er gebeurt erg veel en veel mensen zijn al geruime tijd op de been om er een mooi feest van te maken. Ze willen dat graag met iedereen delen.

Programma:
- Korte terugblik op de voortgangsbijeenkomst van 10 januari 2018;
- Doornemen programma GFH 2018;
- Nieuws over organisatie, website, financiën;
- Kleding, spullen en aankleding dorp;
- Terugkoppeling en uitwisseling van de werkgroepen;
- Rekruteren vrijwilligers
- Plannen informatiebijeenkomst voor inwoners Horn over markt en optocht
- Afsluiting
|Doorsturen