Algemeen

Op 19 februari houdt Adelin Remy een lezing met als titel " Ons Horn na 1971, een mix van autochtonen en import"


Hij gaf bij de heemkunde al lezingen over het kasteel van Horn, over Horn rond 1850, over Horn tussen 1914 en 1939, en over de politieke situatie van Horn in de tweede wereldoorlog. Hij wil nu een beeld schetsen van de meer recente geschiedenis die hij zelf ook meemaakte. Hij vertelt waarom hij vanuit het verre Leuven in Horn terecht kwam en wat de overgang van de grote bruisende studentenstad naar een klein woondorp voor hem betekende. Hij geeft een beeld van de Horner geschiedenis zoals hij die meemaakte als vrijgezel, als jonggehuwde en vader. Hij schetst de uitbreidingsplannen en de groei van Horn sinds 1950 en vooral tussen 1970 en 1980. Hij laat zien waar er woningen gebouwd zijn en welke voorzieningen er waren voor kinderen. Hoe groeiden zijn kinderen op en wat maakten ze in Horn mee. Welke clubs waren er wel en welke moesten nog opgericht worden. Welke scholen waren er wel en welke moesten nog gebouwd en afgebroken worden. Hij vertelt wat over de molenfeesten en over de invloed hiervan op de integratie van buitenstaanders in Horn. Waarom kwam er een sporthal en wat had dat allemaal voor gevolgen. Hoe kwam er een einde aan de gemeente Horn. Wat was de rol van de heemkunde en waarom werd hij als Belg lid en waarom werd hij zelfs gevraagd als bestuurslid van de heemkunde. De lezing zal ondersteund worden met veel foto's uit de collectie van de heemkunde en van diverse particulieren. De lezing belooft een feest van herkenning te worden voor veel van de leden van Zij Aktief. De lezing brengt, ook voor de leden van de heemkundevereniging, een nieuw en een tot nu toe nog niet verteld verhaal over de geschiedenis van Horn. Het laat zeker zien dat ook foto's van de periode na 1970 tot vandaag van belang zijn voor de heemkunde en een bijdrage leveren aan de kennis van ons dorp.

Als leden van ZijAktief nog foto's hebben die een aanvullend beeld kunnen geven van Horn van het meer recente Horn wil Adelin die graag zien en zo mogelijk tijdelijk lenen zodat ze gescand kunnen worden bij de heemkunde. Het gaat dan zowel om foto's van gebouwen als van personen en gebeurtenissen in Horn. Zo zoekt hij nog foto's van de bibliotheek zoals die rond 1974 in de gravin Annastraat geopend werd.
|Doorsturen