Op 17 januari 2018 is de Stichting Veteranen Leudal opgericht.

Door Gilsing lokale media

Ten kantore van de notaris werden de handtekeningen gezet onder de notariële akte van oprichting door notaris Corrie Mols van Mols Notariaat uit Neer en voorzitter/penningmeester Edwin van Bruggen en secretaris Frank Staring uit Heythuysen.
Burgemeester Verhoeven van Leudal heeft tijdens de Limburgse Veteranendag aan Edwin van Bruggen gevraagd of het mogelijk is om een Veteranendag in Leudal te organiseren. Dit werd mede ingegeven door het feit dat Leudal 10 jaar bestaat en dat er in 2018 voor de tiende keer deelgenomen wordt door de gemeente Leudal aan de Limburgse Veteranendag.
Edwin van Bruggen is met de vraag aan de slag gegaan en heeft een aantal veteranen om zich heen verzameld om te kijken of het mogelijk is om zo’n dag te organiseren. Ook heeft hij navraag gedaan bij de stichting Veteranen Peel en Maas. Naar aanleiding van dit gesprek bleek dat het eenvoudiger is om een Veteranendag te organiseren na het oprichten van een stichting.

Het doel van de ’Stichting Veteranen Leudal’ is:
Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse (militaire) veteraan in het algemeen en de Leudal veteraan in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen veteranen en hun relaties en het vergroten van de sociale cohesie met de inwoners van de gemeente Leudal, waaronder ook begrepen het organiseren van kleinschalige evenementen voor veteranen;
De stichting zal naast het organiseren van activiteiten binnen de gemeente Leudal, ook andere activiteiten of herdenkingen waarbij veteranen betrokken zijn ondersteunen .
De stichting wil zijn activiteiten financieren door middel van subsidies, donaties en opbrengsten van activiteiten.
Als eerste grote activiteit is het de bedoeling om op 15 september 2018 een Veteranendag in Leudal te organiseren. Hiervoor wordt in het centrum van Heythuysen een “static show” met militair materieel georganiseerd. Daarnaast zal er in de Bombardon speciaal voor veteranen door een militaire kapel een muzikaal optreden verzorgd worden.
De werkgroep voor de Veteranendag op zaterdag 15 september 2018 bestaat verder uit Ron Peters, Rob van Olffen, Theo Verdonschot en Ron Hendriks. We zijn nog opzoek naar (actieve) veteranen uit de gemeente Leudal, die mee willen helpen tijdens de organisatie van deze dag. Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar een penningmeester. Zowel voor de werkgroep als voor de functie van penningmeester kan men zich aanmelden door een e-mail te sturen aan veteranenleudal@gmail.com. U kunt ons ook vinden op facebook als u zoekt naar “Veteranen Leudal”.

|Doorsturen