Heemkunde

Koninklijke Landmacht; mensen, organisatie, missies en toekomst


HORN – Luitenant-generaal Leo Beulen uit Horn geeft op woensdag 7 maart een lezing over hoe defensie en de krijgsmacht georganiseerd zijn en welke plaats de Koninklijke Landmacht daarin heeft.

Leo Beulen werkt bijna veertig jaar bij Defensie. Na zijn opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda is hij zijn loopbaan gestart als tweede luitenant bij de luchtdoelartillerie. Daarna heeft hij verschillende belangrijke functies vervuld. Hij is twee keer op uitzending geweest. De eerste keer in 2002 een half jaar naar Bosnie en in 2010 een jaar naar Afghanistan. Sinds 24 maart 2016 is hij Commandant Landstrijdkrachten en leidt hij de Koninklijke Landmacht. Zijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat de landmachteenheden klaar zijn voor inzet.

In de lezing gaat hij in op de drie hoofdtaken van de krijgsmacht te weten het verdedigen van ons eigen grondgebied en dat van ons bondgenootschap, het bevorderen van de internationale rechtsorde, en het ondersteunen van de nationale autoriteiten zoals beveiligingsopdrachten en rampenbestrijding. Naast de organisatie van de landmacht geeft hij een toelichting op de verschillende operaties die Nederland op dit moment uitvoert over de hele wereld. Hij bespreekt eveneens de ontwikkelingen op het gebied van dreiging, organisatie, techniek, zodat daar snel op ingespeeld kan worden. Ook gaat hij in op de politieke en militaire besluitvorming om te komen tot inzet.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50. Organisatie Heemkundevereniging Horn.
|Doorsturen