Algemeen

Informatie-avond voor adsprirant-vrijwilligers Groen Hart Leudal


In oktober 2018 starten weer de opleidingen voor de nieuwe vrijwilligers bij Groen Hart Leudal, onderdeel van Bezoekerscentrum Leudal. Deze opleidingen worden geheel gratis aangeboden, zijn to-the-point en direct toepasbaar in de praktijk. Iedere vrijwilliger start met een basisopleiding, gevolgd door een van de drie specialisaties, gastvrouw of -heer, jeugd/schoolgids of Leudalgids.

De basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij aan bod komen: kennismaking met alle medegebruikers van het Bezoekerscentrum Leudal, een introductie in het Leudal met al zijn facetten, drie baliestages en afsluitend een excursie door het Leudal.

Voor de vervolgopleiding gastvrouw of gastheer volgt nog één bijeenkomst waarin algemene informatie over het gebouw, AV-apparatuur en calamiteiten worden behandeld.

Bij de andere twee specialisaties gaan we o.a. in op excursietechnieken, theorie en praktijk van de natuurbeleving, omgaan met kinderen, flora, fauna, geologie en beheer van het Leudal. In de opleiding jeugd/schoolgids komen nog enkele extra onderwerpen aan bod o.a. over vlinders, bijen, duurzaamheid en het leven in en op het water.

Alle opleidingen starten op 25 oktober 2018 met de basisopleiding. De bijeenkomsten worden twee keer per maand gehouden op een donderdagavond van 19:30 - 22:00 uur. De excursies en praktijklessen worden op zaterdagochtend gehouden van 9:30 - 12:00 uur. De afsluitingen van de opleidingen zijn voor de gastheer/gastvrouw in november 2018, voor de gidsen wordt dat juni 2019.

Groen Hart Leudal biedt een fraaie werkomgeving in een prachtig natuurgebied, gezellige medevrijwilligers en enthousiaste bezoekers.

Geïnteresseerd?
Belangstellenden kunnen zich meteen aanmelden op de website van Groen Hart Leudal, www.groenhartleudal.nl, of tijdens de informatieavond voor adsprirant-vrijwilligers. Deze avond vindt plaats op donderdag 4 oktober 2018 van 19:30 uur tot 21:30 uur bij Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen.
|Doorsturen