gmb-2019-9779 : Leudal

Door Gilsing lokale media
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw jongveestal en uitbreiding van de bestaande ligboxenstal), Heide 7, 6088 PC Roggel
|Doorsturen