gmb-2019-27374 : Leudal

Door Gilsing lokale media
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (17 levensloopbestendige woningen), Kloppe-ven 0, 6085 DN Horn
|Doorsturen