Algemeen

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

Door Gemeente Leudal

De commissies fysiek, bestuur en middelen en sociaal,vergaderen op resp. dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel.

|Doorsturen