50 jaar IVN-Roermond e.o.

Door IVN afd. Roermond e.o.

De afdeling Roermond en omgeving van het IVN bestaat dit jaar 50 jaar en dat zal niet ongemerkt voorbijgaan.

De Midden-Limburgse afdeling van deze op natuureducatie en duurzaamheid gerichte landelijke vereniging telt zo’n kleine driehonderd leden waarvan er een groot aantal als vrijwilliger actief zijn in diverse werkgroepen. Zo is er een planten-, een vogel-, een vlinder-, een heide-, een foto-, een amfibieën & reptielen- en een macrofaunawerkgroep. Al deze werkgroepen bundelen veel onderzoek en kennis die naar believen gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden. De door de jaren heen talloos georganiseerde excursies en wandelingen, die voor iedereen toegankelijk zijn, opleidingen en lezingen hebben inmiddels duizenden mensen kunnen bereiken. Wie heeft niet gehoord over de boomfeest- en de slootjesdagen, over de schoonmaakacties langs de Maas en de schoolprojecten, over de plantencursus en de natuurgidsenopleiding enz. Te veel om op te noemen van deze bruisende en enthousiaste vereniging.

Bijzonder is ook te noemen de speciale werkgroep die activiteiten in de natuur organiseert voor mensen met een verstandelijk handicap, De Speurneuzen. Uniek in Nederland.
Enkele leden van IVN-Roermond e.o. zijn mede belangrijke initiators en uitvoerders van het rolstoelvriendelijk natuurbeleving pad in het Leudal dat onlangs in gebruik genomen is geworden.

Vijftig jaar bestaat deze vereniging in Midden-Limburg. Een feit om te vieren. Houd het bij in de Gilsing weekbladen om te lezen waar en wanneer u aan de mooie activiteiten kunt deelnemen.

IVN-Roermond e.o., waar u tegen een vergoeding van slechts € 2,- per maand, incl. het verenigingsblad Het Schrijvertje, lid van kunt worden, nodigt u uit om aan haar activiteiten deel te nemen. En niet alleen in dit feestelijke jaar maar ook het volgende en daarna om natuur en duurzaamheid breed te dragen. Sluit u aan om samen zorg te dragen voor de wereld van nu én morgen.
Kijk op www.ivnroermond.nl en u kunt al kennismaken met de activiteiten, cursussen en wandelingen van deze bloeiende vereniging.
IVN Roermond e.o. houdt u bij kennis over natuur en duurzaamheid hier en wereldwijd.

|Doorsturen