Algemeen

11-03 Wat is nu echt gezond;


Deze avond wordt verzorgd door huisarts Sjaak Mulders uit Swalmen. Hij geeft uitleg over hoe men gezond moet leven. Heeft zich met zijn vrouw hierin verdiept en heeft een eigen praktijk. Dit is een open avond dus iedereen is van harte welkom. Het begint om 20.00 uur en is in De Abdij.
25-03 Ledenwijzer:
Deze avond staat in het teken van ZijActief zelf. Gaat over de organisatie en alles wat achter de schermen gebeurt. De contacten met andere organisaties, met politieke contacten en nog veel meer. Deze avond wordt verzorgd door Joke van Rooijen. Het begint om 20.00 uur en is in de Abdij.
04-04 Dag voor Alleengaanden:
Deze dag staat in het teken Hoe regisseer ik mijn eigen leven. Er is een workshop hierover en wordt gegeven door Leon Pouls. Hij is psychosociaal therapeut. Het wordt gehouden in zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1, 6034 TE Nederweert-Eind. Kosten zijn € 18,= voor leden en € 23,= voor niet leden. Programma: 09.30u ontvangst met koffie/thee met vlaai, 10.00u Meditatieve viering, 10.30u Pauze, 10.45u interactieve lezing, 12.00u lunchpauze, 13.30u workshop, 15.15u napraten met een drankje, 15.45u afsluiting van de dag. Opgeven voor 11 maart door een mail te sturen naar zijactief@zijactieflimburg.nl . Betalen op rekeningnr: NL62RABO 0144 1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg o.v.v. Locatie DVA + naam en afd.
15-04 Toetjes:
Dit is een avond met veel toetjes proeven. Het wordt verzorgd door Mat Thijssen en het begint om 19.30 uur in de Abdij. Hiervoor is een eigen bijdrage gevraagd van € 5,=. Opgeven en betalen bij Nelly Clout, Rijksweg 49, 581401, en wel voor 08 april.
|Doorsturen