Algemeen

Oproep vrijwilligers Graafschapsfeesten Horn


Horeca:
Dagelijks van 17.00 tot 01.00 uur: 6 mensen nodig (in meerder tijdblokken verdelen is mogelijk)
Voorbereiding, uitserveren drank tijdens pauze (wordt klaargezet), bezetting bar vóór en na voorstelling, opruimen, inventariseren, etc. Voor een herkenbaar shirt wordt gezorgd.

Gastvrouwen:
Dagelijks van 17.00 tot ongeveer 20.30 uur: 12 dames nodig daarna nog maar 6 (2 bij tribunes en 4 uithelpen horeca tijdens pauze)
Begeleiden bezoekers over terrein en naar tribune. In de gaten houden Ridderzaal. Passende kleding wordt geregeld (uit die tijd)

Parkeren:
Dagelijks van 17.00 tot 00.30 uur (sluiting horeca): 6 mensen nodig (niet allemaal tot einde)
Bezoekers begeleiden op parkeerplaats en weg wijzen naar ingang, verlichting aan- en uitzetten, bewaking parkeerterrein.

Opruimen/schoonmaken:
Dagelijks van 10 tot 12 uur: 6 mensen nodig
Tribunes bezemschoon maken, afval opruimen, toiletten poetsen, rondje park als controle (reparatie nodig o.i.d.)

Inrichting en onderhoud locatie:
Gereed maken van de locatie kan plaatsvinden vanaf vrijdag 25 mei. Uiterlijk zondag 10 juni moet alles weer in oorspronkelijke staat terug zijn gebracht. Vaste groep van 6 mensen nodig.
Afzetten niet gebruikte doorgangen, mindervalide doorgangen maken, wegwijzers plaatsen, helpen kabels wegwerken, helpen decoratie te plaatsen, reparaties doen, etc.

Groen voorbereiding en onderhoud:
De data en tijden worden door deze groep met fam. Magnée afgesproken.
Meehelpen park en binnenplaats netjes te maken (als ondersteuning regulier onderhoud) en alles in oorspronkelijke staat terug te brengen. Vast groep van 6 mensen nodig.

Belangrijke data:
Informatieavond Graafschapsfeesten: Dinsdag 10 april 20 uur Abdij
Briefing alle vrijwilligers Kasteel & Toneel: Woensdag 23 mei 20 uur Abdij
Vrijwilligersavond als dankjewel!: Vrijdag 8 juni Horecatent park Kasteel

Info:
Yvonne Bocken
yvonne@bellaviva.nl
06-34942511

|Doorsturen