Algemeen

Excursie "Voedselbos Sualmana"


Zaterdag 14 april
Aanvang: 12.30uur, duur 3 uur
Plaats: Kerkebroekweg 52 6071 NW Swalmen
Vooraf aanmelden bij René Horsten, rene.horsten@ivnroermond.nl

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is aangelegd om optimaal voedsel te verbouwen, voor zowel de mens, plant als dier. Hierbij worden natuurlijke eigenschappen van de bodem, planten en objecten zo optimaal benut, hiervoor is kennis van het ontwerpprincipe nodig. Een voedselbos wordt in 7 "teelt" lagen verdeelt. Bodembedekkers, wortels en knollen, kruidlaag, struiklaag, kroonlaag, paddenstoelen en klimplanten. De rode kardinaalsmuts (giftig) staat in Swalmen voor het aantrekken van vogels die rupsen eten.

Wat hebben voedselbossen te maken met het thema duurzaamheid?

Voedselbossen zijn een onderdeel van duurzaamheid. In een voedselbos worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Een alternatieve landbouw methode waarin veel te ontdekken valt. Een voedselbos is ook instaat veel water op te nemen in de bodem en in tijde van extreme omstandigheden beïnvloeden de bomen en struiken het klimaat zeer gunstig. Dit in tegenstelling tot de huidige landbouw, waar een aantal maanden de bodem onbedekt is, en diverse gunstige functies van een bedekte bodem verloren gaan.

Contact over dit bericht
Rianne Keijzer, communicatie IVN Roermond e.o. rianne.keijzer@ivnroermond.nl
IVN Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid
Het IVN wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap www.ivn.nl

|Doorsturen